Home / Luật LawKey / Hỏi đáp về chi phí gói thầu xây dựng

Hỏi đáp về chi phí gói thầu xây dựng

Khách hàng Lê Anh Cương có câu hỏi như sau đến tư vấn đầu tư Lawkey:

Công ty chúng tôi là công ty chuyên đầu thầu các dự án xây dựng có quy mô lớn. Cho tôi hỏi câu hỏi như sau: Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng có được tính vào giá của gói thầu hay không? Mong nhận được giải đáp tư Lawkey.”

Tư vấn đầu tư Lawkey xin trả lời như sau:

Theo các quy định tại Luật đấu thầu 2013 thì giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Giá gói thầu sẽ được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết;

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư;

Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.

Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm cả các khoản chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.

Mặt khác, theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP thì tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì các khoản chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án là các chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng.

Do đó: Từ các phân tích trên đây thì có thể xác định các chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng có được tính vào giá của gói thầu của một dự án đầu tư xây dựng.

Trên đây là câu trả lời đến từ các chuyên gia tư vấn đầu tư của Lawkey về câu hỏi mà khách hàng Lê Anh Cương đặt ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!