Home / Luật LawKey / Hướng dẫn thực hiện xin giấy phép bán buôn thuốc lá

Hướng dẫn thực hiện xin giấy phép bán buôn thuốc lá

Bán buôn thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để hoạt động bán buôn thuốc là phải có giấy phép được cấp bởi bộ công thương. Lawkey xin gửi tới bạn đọc thủ tục xin giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá theo quuy định hiện hành như sau:

1.Các bước thực hiện thủ tục như sau:

Bước 1: Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá lập thành 02 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của thương nhân, cơ quan cấp phép xem xét và cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá. Trong trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ những điều kiện không đạt của thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ cho hợp lệ.

Lưu ý: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh.

2. Hồ sơ để thực hiện thủ tục 

Bộ hồ sơ thương nhân cần chuẩn bị bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá theo mẫu quy định tại Phụ lục 21 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/09/2013 của Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điều của  Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

+ Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

+ Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

      – Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;

      – Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

      – Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

+ Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:

      – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá khác, các khoản thuế đã nộp;

      – Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối.

+ Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá;

+ Hồ sơ về phương tiện vận tải, bao gồm: Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận tải (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm);

+ Hồ sơ về năng lực tài chính: Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng);

+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng), bao gồm:

      – Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

      – Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với kho hàng theo mẫu quy định tại Phụ lục 25 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT.

Trên đây là bài viết về hướng dẫn thực hiện thủ tục xin cấp phép mua bán thuốc lá. Nội dung bài viết được biên tập bởi các chuyên viên dịch vụ dịch vụ xin giấy phép của Lawkey.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!