Home / Luật LawKey

Luật LawKey

Thừa kế theo di chúc

    Thừa kế là một trong những vấn đề gây ra nhiều tranh cãi nhất trong các gia đình, vì nó có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhiều chủ thể. Để nắm rõ hơn những quy định về thừa kế theo di chúc, công …

Read More »

Lưu ý khi chuyển nhượng nhãn hiệu

Lưu ý khi chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hay còn được gọi là Li Xăng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu (bên chuyển giao quyền) cho phép một tổ chức, cá nhân khác (bên nhận chuyển giao) sử dụng nhãn hiệu trên một vùng lãnh thổ nhất định, trong một khoảng thời …

Read More »

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên Thành lập công ty TNHH 1 thành viên đang phổ biến hiện nay bởi tính gọn nhẹ trong cơ cấu tổ chức cũng như điều kiện, thủ tục đơn giản hơn so với công ty cổ phần và công ty TNHH 2 …

Read More »

Các quy định về tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là hình thức chuyển một phần tài sản công ty, doanh nghiệp hiện có để thực hiện các thủ tục thành lập công ty mới, cùng hình thức kinh doanh. Đồng thời chuyển một phần quyền hạn và nghĩa vụ của công ty cũ sang công ty mới mà …

Read More »
error: Content is protected !!