Home / Luật LawKey / Lưu ý khi chuyển nhượng nhãn hiệu

Lưu ý khi chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hay còn được gọi là Li Xăng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu (bên chuyển giao quyền) cho phép một tổ chức, cá nhân khác (bên nhận chuyển giao) sử dụng nhãn hiệu trên một vùng lãnh thổ nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định theo các thỏa thuận trong hợp đồng.

Dưới đây là tư vấn của công ty luật tại Hà Nội về hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu:

1. Thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:

Pháp luật cũng quy định thêm. Hợp đồng li xăng phải được lập thành văn bản và được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

Lưu ý: Hợp đồng Li xăng mất hiệu lực hay hợp đồng li xăng sẽ không có giá trị khi quyền sở hữu nhãn hiệu của bên chuyển giao chấm dứt

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vẫn còn quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Thủ tục ghi nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được tiến hành trong thời gian từ 03-04 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ

Hồ sơ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:

– Hợp đồng chuyển quyền sử dụng

– Giấy ủy quyền

-Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

>>> Xem thêm: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

2. Hợp đông chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:

Lưu ý khi chuyển nhượng nhãn hiệu
Hợp đông chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Pháp luật đã quy định những nội dung bắt buộc phải có trong chuyển nhượng nhãn hiệu. Theo đó các bên chuyển nhượng phải đáp ứng được đúng và đủ các nội dung trong hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu như sau thì hợp đồng mới được Cục sở hữu trí tuệ đông ý:

a) Nội dung chính của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

  • Tên đầy đủ và địa chỉ của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng.
  • Thông tin chi tiết về đối tượng được chuyển nhượng
  • Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên
  • Điều kiện sửa đổi, chấm dứt, vô hiệu hợp đồng
  • Cách thức giải quyết khiếu nại, tranh chấp
  • Ngày và nơi ký kết hợp đồng
  • Chữ ký của các bên hoặc của người đại diện có thẩm quyền của các bên kèm theo họ tên, chức vụ của người ký và xác nhận chữ ký.

b) Lưu ý khi lập hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

– Nhãn hiệu được chuyển nhượng phải đang trong thời hạn bảo hộ.

– Hợp đồng chuyển nhượng phải được đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp để có hiệu lực pháp luật.

– Các bên tham gia Hợp đồng phải đóng dấu vào hợp đồng. Nếu không có con dấu thì phải được cơ quan Công chứng Nhà nước chứng thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!