Home / Linh Tinh / Những bí mật của việc theo đuổi giấc mơ

Những bí mật của việc theo đuổi giấc mơ

Giấc mơ có vị trí quan trọng giữa cuộc đời mỗi người chúng ta, mời bạn đọc xem câu danh ngôn hay về giấc mơ này nhé.

Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.

(We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.)

– Louisa May Alcott – 

Theo Kệnh gia đình 24h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!