Home / Luật LawKey / Tặng cho toàn bộ phần vốn góp công ty TNHH một thành viên

Tặng cho toàn bộ phần vốn góp công ty TNHH một thành viên

Khi tặng cho toàn bộ vốn góp công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu cần thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty. Luật Lawkey xin gửi tới bạn đọc bài viết sau:

Trình tự, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp được quy định cụ thể như sau:

1. Thành phần hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên khi tặng cho toàn bộ phần vốn góp

 

tang-cho-toan-bo-phan-von-gop-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien

Thành phần hồ sơ mà công ty cần chuẩn bị bao gồm:

  • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục II-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;
  • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
  • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
  • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

2. Các bước thực hiện thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên khi tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Các bước thực hiện thủ tục được quy định như sau:

  • Trường hợp đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp, công ty gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.
  • Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

3. Cách thức thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên khi tặng cho toàn bộ phần vốn góp

  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Khi nhận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bài viết trên đây đã cung cấp cũng thông tin cơ bản về trình tự, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp được tư vấn bởi các chuyên viên dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Lawkey.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!